BIKEPARK BIGFOOT WORKS

3-CITY XC, TRAIL & ENDURO SINGLETRACKS

Korzystanie z infrastruktury jest nieodpłatne ale będziemy wdzięczni za wsparcie 😉 Pomoże to nam w rozwoju i utrzymaniu tego miejsca.

Powstały BikePark BigFoot Works jest infrastrukturą zbudowaną oddolnie i tak też finansowaną, utrzymującą się bez wsparcia ze strony samorządów. Położony jest na terenie Trójmiejskich lasów należących do Nadleśnictwa Gdańsk, głownie w obszarze Sopotu oraz częściowo w obszarze lasów Oliwskich w Gdańsku. Spore zróżnicowanie terenu pozwoliło na wybudowanie sporej ilości krótkich 200-800m singli, przede wszystkim o charakterze trailowym z domieszką enduro. Łącznie mamy już prawie 18km ścieżek.

BIGFOOT WORKS

BIKEPARK 

SINGLE XC, TRAIL & ENDURO 

Korzystanie z infrastruktury jest nieodpłatne ale będziemy wdzięczni za wsparcie 😉 Pomoże to nam w rozwoju i utrzymaniu tego miejsca.

REJON DZIAŁANIA

Single MTB położone w Sopocie oraz części lasów Oliwskich w Gdańsku. Są to single głównie typu Trail o charakterze flow oraz część technicznych. Ich długości wahają się pomiędzy 300-800m i przewyższeniami ok. 40-60m. Infrastruktura  BigFoot Works (BFW) obejmująca ok. 18km ścieżek pozwala na całoroczną jazdę. Ścieżki są na bieżąco utrzymywane, a ostatnio występujące warunki zimowe temu sprzyjają. Na obszarze o promieniu ok. 1,5km występuje kilka regionów: Bajkowe, Malinowe, Ambona, Zwierzyniec, Elektryczne, na których łącznie rozlokowanych jest 37 singli o różnym stopniu trudności.

Infrastruktura ścieżek spod znaku  BigFoot Works (BFW) obejmująca na chwilę obecną 37 singli o łącznej długości ok. 18 km, pozwala na całoroczną jazdę, ścieżki są na bieżąco utrzymywane, a ostatnio występujące warunki zimowe temu sprzyjają. Na obszarze o promieniu ok. 1,5km występuje kilka regionów, wokół których skupia się po kilka ścieżek.

REJON DZIAŁANIA

Single MTB położone w Sopocie oraz części lasów Oliwskich w Gdańsku. Obszar ten obfituje głownie w ścieżki typu Trail o charakterze flow oraz część technicznych.

Single MTB zaprojektowane i utworzone przez BigFoot Works na przestrzeni od 2017r. Obecnie infrastruktura zarządzana i utrzymywana oddolnie (bez wsparcia ze środków publicznych) przez Stowarzyszenie Trójmiejskie Scieżki MTB

CZY POTRZEBUJEMY WSPARCIA?

Tak, jak najbardziej 🙂 Jeżeli podoba się Wam nasza oddolna inicjatywa oraz projekt i chcielibyście wspomóc nasze działania oraz dołożyć swoją cegiełkę do rozwijającej się infrastruktury MTB w Trójmieście to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ponieważ dostępność wszystkich ścieżek jest bezpłatna dla rowerzystów, projekt nie jest budżetowany z funduszy publicznych,  a utrzymanie infrastruktury  wymaga nakładów finansowych. Będziemy wdzięczni za wsparcie nas, abyśmy mogli bezproblemowo funkcjonować i rozwijać się zarówno jako infrastruktura jak i stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB (zarządca). Na chwilę obecną mamy 3 formy wsparcia: Patronite , Zrzutka oraz Przelewy24 . Do współpracy oczywiście zapraszamy firmy i osoby prywatne zarówno ze środowiska rowerowego jak i tych, którym podoba się ten projekt.

REGIONY & SINGLE

Region od nazwy twórcy ścieżek został nazwany na Trailforks „BikePark BigFoot Works„. W jego obrębie na chwilę obecną mamy jeden subregion w strefie lasu Oliwskiego: Bajkowe oraz 5 subregionów w strefie lasu Sopockiego: Malinowe, Spacerowe, Elektryczne, Zwierzyniec,Ambona. Wszystkie informacje o regionach, singlach oraz wskazówki jak dojechać znajdziecie w oddzielnej zakładce.

O NAS W MEDIACH

Artykuły, video

Tutaj znajdziesz materiały o projekcie i jak widzą nas odwiedzający nasz bikepark

Powstały BikePark BigFoot Works położony jest na terenie Trójmiejskich lasów  Nadleśnictwa Gdańsk, głownie w obszarze Sopotu oraz częściowo w obszarze lasów Oliwskich w Gdańsku. Spore zróżnicowanie terenu pozwoliło na wybudowanie krótkich 300-800m singli z przewyższeniami 40-60m, przede wszystkim o charakterze trailowym z domieszką enduro oraz XC.

REGIONY & SINGLE

BikePark BigFoot Works – w jego obrębie na chwilę obecną mamy jeden subregion w strefie lasu Oliwskiego: Bajkowe oraz 5 subregionów w strefie lasu Sopockiego: Malinowe, Spacerowe, Elektryczne, Zwierzyniec, Ambona. Wszystkie informacje o regionach, singlach oraz wskazówki jak dojechać znajdziecie w oddzielnej zakładce.

SKALA TRUDNOŚCI

Ocena trudności singli jest ustalona w 6-stopniowej skali. Oparta została w oparciu o warunki występujące w Trójmiejskich lasach oraz przedstawia przekrój skali trudności naszych singli. Opisy znajdziecie poniżej. Warto jednak zawsze wziąć pod uwagę, że do realnej oceny skali trudności należy uwzględnić prędkość z jaką się poruszamy!!!

UWAGA!! na tabliczkach informacyjnych rozpoczynających każdy singiel, który posiada możliwość przejazdu po przeszkodach lub ich ominięcie zostały zaopatrzone w specjalne naklejki „chicken” z kurczakiem. Jeżeli takich naklejek nie ma to oznacza, że nie ma możliwości przejazdu bez umiejętności pokonywania elementów skocznych. Prosimy o rozwagę i wybieranie tych ścieżek, które jesteśmy w stanie przejechać bez konieczności zsiadania z roweru.

T1

T1 - Bardzo Łatwy

Dla kogo: Początkujący/ Dziecko

Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.

T2

T2 - Łatwy

Dla kogo: „Rozjeżdżeni” początkujący

Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy, korzenie i małe uskoki, z których można ale nie trzeba jednak skakać – rower może się przez nie przetoczyć, często też można je ominąć „chicken line”. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.

T3

T3 - Średni

Dla kogo: Osoby obeznane z kolarstwem górskim

Trasy, na których pojawiają się pierwsze elementy techniczne. Średniej wielkości uskoki, dropy  i hopki, małe gapy, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać jednak nie wszystkie. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć jazdę dopiero po swoich pierwszych szkoleniach mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.

T4

T4 - Średni Zaawansowany

Dla kogo: Osoby pewne swoich umiejętności mtb

Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, ujemnych trawersów,  korzeni na lądowaniach, nośnych hopek, większych dropów, średniej wielkości gapów, itd. Rekomendowany rower typu trail. Niektóre z singli, te oznaczona naklejką „chickena” posiadają możliwość zjazdu po przeszkodzie lub objazdu, jednak nadal skierowane są do średniozaawansowanych.

T5

T5 - Trudny
Dla kogo: Osoby z dużym doświadczeniem mtb
Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.

T6

T6 - Bardzo trudny

Dla kogo: Osoby, które pewnie czują się na trasach T4/T5

Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

SINGLE Z „CHICKENEM”

czyli takie, na których występują ułatwienia. Dają nam one możliwość przejechania linii poprzez objechanie tzw. „chicken-line” lub zjechania po trudniejszej przeszkodzie, czy też „rolując” ją. Wszystkie trasy są oznaczone odpowiedną naklejką na tablicach startowych singla.
UWAGA!!! Należy jednak pamiętać o skali trudności wskazanej w opisie ścieżki. Osoba początkująca będzie zdecydowanie miała problem z pokonaniem singla dla średnio-zaawansowanych (T4) nawet, jeżeli występują na nim ułatwienia w postaci „chickenów”. Dlatego dobierajmy linie do swoich umiejętności aby nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników korzystających z singla np. poprzez zatrzymywanie się na nim lub sprowadzanie roweru po linii przejazdu.
Warunkiem korzystania z infrastruktury BigFoot Works Bikepark jest zapoznanie się i akceptacja REGULAMINU !!! 

Infrastruktura jest udostępniona nieodpłatnie, jednak mile widziane wsparcie abyśmy się mogli dalej rozwijać 😉 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

 1. Trasy rowerowe (dalej: „Trasy rowerowe”), których organizatorem i dzierżawcą  jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Zarządca”), zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, są przeznaczone do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i tryb korzystania z Tras rowerowych, urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu oraz terenu, na którym są zlokalizowane .
 3. Regulamin powstał na bazie dobrych praktyk kolarstwa górskiego, jak również wielu innych dokumentów tego typu przygotowanych dla innych tego typu tras rowerowych. Nie stanowi zatem wyjątku i precedensu od społecznie przyjętych reguł wykorzystania takich obiektów.
 4. Użytkowanie Tras rowerowych jest związane z obowiązkiem zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. Wstęp na Trasy rowerowe i korzystanie z nich oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Każdy dorosły użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własną odpowiedzialność oraz ryzyko i zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia.
 6. Korzystanie  z  Tras rowerowych  przez  osoby małoletnie (niepełnoletnie) lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą oraz pod kontrolą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Rodzice/Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Trasy rowerowe charakteryzują się różnymi stopniami trudności. O poziomie własnego zaawansowania i wyborze Tras rowerowych decyduje sam użytkownik po obowiązkowym zapoznaniu się z mapami, opisem stopnia trudności tras i oceny własnych umiejętności.
 8. Trasy rowerowe są trasami ogólnodostępnymi. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa się w warunkach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmierzchu. W godzinach nocnych obowiązuje zakaz użytkowania oraz przebywania na trasach. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zakaz wstępu na Trasy rowerowe obowiązuje również w ciągu dnia. Przez sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy rozumieć w szczególności burze z piorunami, ulewne deszcze, gradobicie, okiść śnieżną, porywisty wiatr, prace leśne prowadzone na Trasach rowerowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie tras, wypadki na Trasach rowerowych.
 9. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa na trasie lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów technicznych znajdujących się na trasie należy niezwłocznie zgłosić usterkę Zarządcy na adres kontakt@3citymtb.pl lub poprzez wiadomość do stron BigFoot Works Bikepark lub TSMTB na portalu facebook, tak aby mogła ona zostać jak najszybciej naprawiona.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zakazania korzystania z określonych Tras rowerowych, o czym każdorazowo poinformuje za pomocą rozwieszenia blokującej wjazd taśmy na początku trasy.
 11. Użytkownicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  postanowień  Regulaminu  Tras rowerowych  oraz  poleceń  służb porządkowych wyznaczonych przez Zarządcę lub służb porządku publicznego jak również zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasad fair play.
 12. Na Trasach rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • poruszania się niezgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy (ścieżki są jednokierunkowe!!!), zbaczania z wyznaczonych torów lub użytkowania zamkniętych tras;
 • modyfikacji i przebudowy elementów Tras rowerowych;
 • poruszania się pieszo lub pojazdami innymi niż rower górski (nie dotyczy pojazdów obsługi trasy, służb ratunkowych, pracowników służb leśnych);
 • zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych, pozostawiania roweru na Trasach rowerowych;
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu;
 • przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających;
 • wprowadzania psów ( z wyjątkiem służb ratowniczych i Straży Leśnej ) lub innych zwierząt oraz biegania po trasie;
 • używania otwartego ognia, zaśmiecania terenu i niszczenia drzew i krzewów leśnych.
 • zakaz poruszania się po ścieżkach rowerami oraz e-bajkami o masie większej niż 25kg
 • umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zarządcy

OZNAKOWANIE ŚCIEŻEK

Na terenie Tras rowerowych obowiązuje następujące oznakowanie tras:
T1 – bardzo łatwe: Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.
T2 – łatwe: Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy i małe uskoki, z których nie trzeba jednak skakać – rower się po nich przetoczy. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.
T3 – zaawansowane łatwe: Trasy, na których mogą pojawić się pierwsze elementy techniczne. Uskoki i hopki, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć swoje pierwsze szkolenie mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.
T4 – zaawansowane: Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, korzeni na lądowaniach, nośnych hopek itd. Rekomendowany rower typu trail.
T5 – trudne: Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.
T6 – bardzo trudne: Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

UŻYTKOWANIE TRAS ROWEROWYCH

 1. Każdy użytkownik korzystający z Tras rowerowych ma obowiązek używania przez cały okres jazdy atestowanego kasku ochronnego. Zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
 2. Użytkowanie Tras rowerowych jest możliwe tylko w przypadku korzystania z w pełni sprawnego roweru, posiadającego dwa sprawne hamulce i, przynajmniej, przedni amortyzator. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia sprawności roweru przed wstępem na teren Tras rowerowych.
 3. Trasy rowerowe mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem. Ścieżki poprowadzono przez urozmaicony teren, a na Trasach rowerowych znajdują się liczne zakręty, podjazdy, zjazdy, przeszkody naturalne oraz sztuczne.
 4. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik Tras rowerowych nie powinien poruszać się po trasach samotnie.
 5. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej  na  mapie oraz bezpośrednio w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać jej użytkowania  osobom, które z niej korzystają.
 6. Podczas korzystania z Tras rowerowych należy mieć wzgląd na innych użytkowników, zwłaszcza: przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom, ustępować drogi szybciej jadącym, wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach, zachować bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.
 7. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności, warunków atmosferycznych i liczby osób na trasie.
 8. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma użytkownik nadjeżdżający z prawej strony, z wyjątkiem przypadków, w których znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej.
 9. W miejscach, gdzie Trasy rowerowe pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym. W miejscach skrzyżowań tras rowerowych z leśnymi drogami i szlakami turystycznymi należy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na znajdujące się na skrzyżowaniu inne osoby. Na odcinkach tras, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy mechaniczne służb leśnych mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
 10. Obowiązuje zakaz pozostawania (postoju) na linii przejazdu tras, a szczególnie na uskokach z przeszkód, elementach technicznych i skocznych oraz na lądowaniach umieszczonych na trasie przejazdu. Stwarza to wzajemne zagrożenie dla użytkowników Tras Rowerowych..
 11. W przypadku większej ilości użytkowników tras lub torów rowerowych, przed skorzystaniem z wybranej trasy lub toru, użytkownik ma obowiązek poinformować w wyraźny sposób (werbalny lub przez podniesienie ręki) innych użytkowników o zamiarze skorzystania z wybranej trasy lub toru.
 12. Uprawianie kolarstwa grawitacyjnego może pociągać za sobą poważne ryzyko narażenia zdrowia oraz mienia. Zachowując szczególną ostrożność, będąc uważnym i nie przeceniając swoich umiejętności można to ryzyko zminimalizować, jednakże nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 13. Użytkownik Tras rowerowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 14. Należy pamiętać, że na Trasach rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, np. złomy, wywroty, osuwiska, gałęzie. Ponadto może dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej.
 15. Użytkownik Tras rowerowych winien przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bhp, ochrony lasów i przyrody, ochrony przeciwpożarowej i zasad ruchu drogowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których wypadek powstał lub które dopuściły się złamania postanowień Regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków i zdarzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zarządca zdecydowanie przestrzega i apeluje do osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, że korzystanie przez nie z tras rowerowych jest niebezpieczne i grozi ryzykiem wypadku.
 4. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone  na terenie Tras rowerowych.
 5. Zarządca przestrzega, że ubezpieczyciele kategoryzują jazdę po tego typu trasach rowerowych jako sport ekstremalny i każdy Użytkownik powinien takie ubezpieczenie posiadać zabezpieczając się na wypadek zdarzeń losowych.
 6. Użytkownicy Tras rowerowych zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Zarządcy za doznane szkody podczas użytkowania tras.
 7. Korzystający z Tras rowerowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie elementów na terenie Tras rowerowych. W przypadku zamieszczenia materiałów reklamowych na terenie Tras rowerowych bez zgody Zarządcy reklama zostanie usunięta na koszt właściciela.
 8. Korzystanie z Tras rowerowych oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie
 9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, biorąc pod uwagę powszechny dostęp do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Tras rowerowych jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zarządcy.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Zarządcy Kompleksu oraz wobec innych Użytkowników za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w tym za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym obiektów lub urządzeń Tras rowerowych lub uszczerbku na zdrowiu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Zarządcy Tras rowerowych.
 11. Zarządca ma prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Tras rowerowych bez podania przyczyny.
 12. Osoby przebywające na terenie Tras rowerowych, a naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z trasy, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być wyproszone z terenu Tras rowerowych, są również narażone na odpowiedzialność karną.

ZORGANIZOWANE WYKORZYSTANIE TRAS ROWEROWYCH

 1. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać Trasy rowerowe w sposób zorganizowany, w tym do szkoleń, organizowania zawodów sportowych, sesji zdjęciowych, nagrań wideo jest zobowiązana uzyskać pozwolenie Zarządcy w formie pisemnej.
 2. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej (np. działalności szkoleniowej, instruktażowej, itp), zarówno odpłatnie, jak również nieodpłatnie na terenie Tras rowerowych lub z wykorzystaniem infrastruktury Tras rowerowych jest surowo zabronione i stanowi rażące naruszenie Regulaminu

SZKOLENIA, ZAWODY, EVENTY, CHALLENGE W OBSZARZE KOMPLEKSU

 1. Po uzyskaniu zgody od Zarządcy dopuszczalne jest przeprowadzanie niezarobkowych i niekomercyjnych szkoleń indywidualnych wyłącznie w wyznaczonych przez Zarządcę i wskazanych do tego celu miejscach na terenie Tras rowerowych pod warunkiem zastosowania szczególnych zasad ostrożności, a w szczególności nie utrudniania korzystania z Tras rowerowych innym użytkownikom. Najpierw jednak należy uzyskać zgodę Zarządcy poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@3citymtb.pl Przeprowadzanie szkoleń, eventów i innych zorganizowanych form wykorzystania Tras rowerowych bez zgody Zarządcy jest niedopuszczalne i wbrew regulaminowi.
 2. W przypadku zorganizowanego wykorzystania Tras rowerowych lub w celu własnej promocji, a także podczas organizacji wszelkiego typu wydarzeń jak zawody, eventy, challenge  prosimy organizatorów o ustalenie warunków użytkowania i uzyskanie zgody poprzez kontakt mailowy: kontakt@3citymtb.pl oraz w przypadku wyrażenia zgody przez Zarządcę wskazanie w materiałach foto/video we własnych mediach społecznościowych lub na stronach www nazwy projektu Tras rowerowych „BigFoot Works Bikepark” wraz z podlinkowaniem go wskazując linki do stron www i social mediów Zarządcy:

1. Instagram: @bigfootworks.pl
2.  Facebook:
https://www.facebook.com/TSMTB
https://www.facebook.com/bigfootworksbikepark/
3.  www: http://www.3citymtb.pl/

SKALA TRUDNOŚCI

Ocena trudności singli jest ustalona w 6-stopniowej skali. Oparta została w oparciu o warunki występujące w Trójmiejskich lasach oraz przedstawia przekrój skali trudności naszych singli. Opisy znajdziecie poniżej. Warto jednak zawsze wziąć pod uwagę, że do realnej oceny skali trudności należy uwzględnić prędkość z jaką się poruszamy!!!

UWAGA!! na tabliczkach informacyjnych rozpoczynających każdy singiel, który posiada możliwość przejazdu po przeszkodach lub ich ominięcie zostały zaopatrzone w specjalne naklejki „chicken” z kurczakiem. Jeżeli takich naklejek nie ma to oznacza, że nie ma możliwości przejazdu bez umiejętności pokonywania elementów skocznych. Prosimy o rozwagę i wybieranie tych ścieżek, które jesteśmy w stanie przejechać bez konieczności zsiadania z roweru.

T1

T1 - BARDZO Łatwy

Dla kogo: Początkujący/ Dziecko
Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.

T2

T2 - ŁATWY

Dla kogo: Początkujący rozjeżdżeni
Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy, korzenie i małe uskoki, z których można ale nie trzeba jednak skakać – rower może się przez nie przetoczyć, często też można je ominąć „chicken line”. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.

T3

T3 - Średni

Dla kogo: Osoby obeznane z kolarstwem górskim
Trasy, na których pojawiają się pierwsze elementy techniczne. Średniej wielkości uskoki, dropy  i hopki, małe gapy, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać jednak nie wszystkie. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć jazdę dopiero po swoich pierwszych szkoleniach mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.

T4

T4 - ŚREDNI ZAAWANSOWANY

Dla kogo: Osoby pewne swoich umiejętności mtb
Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, ujemnych trawersów,  korzeni na lądowaniach, nośnych hopek, większych dropów, średniej wielkości gapów, itd. Rekomendowany rower typu trail. Niektóre z singli, te oznaczona naklejką „chickena” posiadają możliwość zjazdu po przeszkodzie lub objazdu, jednak nadal skierowane są do średniozaawansowanych.

T5

T5 - Trudny
Dla kogo: Osoby z dużym doświadczeniem mtb.
Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.

T6

T6 - Bardzo trudny

Dla kogo: Osoby, które pewnie czują się na trasach T4/T5
Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

SINGLE Z „CHICKENEM”

czyli takie, na których występują ułatwienia. Dają nam one możliwość przejechania linii poprzez objechanie tzw. „chicken-line” lub zjechania po trudniejszej przeszkodzie, czy też „rolując” ją. Wszystkie trasy są oznaczone odpowiedną naklejką na tablicach startowych singla.
UWAGA!!! Należy jednak pamiętać o skali trudności wskazanej w opisie ścieżki. Osoba początkująca będzie zdecydowanie miała problem z pokonaniem singla dla średnio-zaawansowanych (T4) nawet, jeżeli występują na nim ułatwienia w postaci „chickenów”. Dlatego dobierajmy linie do swoich umiejętności aby nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników korzystających z singla np. poprzez zatrzymywanie się na nim lub sprowadzanie roweru po linii przejazdu.

SKALA TRUDNOŚCI

Ocena trudności singli jest ustalona w 6-stopniowej skali. Oparta została w oparciu o warunki występujące w Trójmiejskich lasach oraz przedstawia przekrój skali trudności naszych singli. Opisy znajdziecie poniżej. Warto jednak zawsze wziąć pod uwagę, że do realnej oceny skali trudności należy uwzględnić prędkość z jaką się poruszamy!!!

UWAGA!! na tabliczkach informacyjnych rozpoczynających każdy singiel, który posiada możliwość przejazdu po przeszkodach lub ich ominięcie zostały zaopatrzone w specjalne naklejki „chicken” z kurczakiem. Jeżeli takich naklejek nie ma to oznacza, że nie ma możliwości przejazdu bez umiejętności pokonywania elementów skocznych. Prosimy o rozwagę i wybieranie tych ścieżek, które jesteśmy w stanie przejechać bez konieczności zsiadania z roweru.

ZOBACZ SKALE TRUDNOŚCI SINGLI

T1

Dla kogo: Początkujący/ Dziecko Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.

T2

Dla kogo: Początkujący rozjeżdżeni Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy, korzenie i małe uskoki, z których można ale nie trzeba jednak skakać – rower może się przez nie przetoczyć, często też można je ominąć „chicken line”. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.

T3

Dla kogo: Osoby obeznane z kolarstwem górskim Trasy, na których pojawiają się pierwsze elementy techniczne. Średniej wielkości uskoki, dropy  i hopki, małe gapy, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać jednak nie wszystkie. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć jazdę dopiero po swoich pierwszych szkoleniach mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.

T4

Dla kogo: Osoby pewne swoich umiejętności mtb Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, ujemnych trawersów,  korzeni na lądowaniach, nośnych hopek, większych dropów, średniej wielkości gapów, itd. Rekomendowany rower typu trail. Niektóre z singli, te oznaczona naklejką „chickena” posiadają możliwość zjazdu po przeszkodzie lub objazdu, jednak nadal skierowane są do średniozaawansowanych.

T5

Dla kogo: Osoby z dużym doświadczeniem mtb.
Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.

T6

Dla kogo: Osoby, które pewnie czują się na trasach T4/T5 Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

SINGLE Z CHICKENEM

czyli takie, na których występują ułatwienia. Dają nam one możliwość przejechania linii poprzez objechanie tzw. „chicken-line” lub zjechania po trudniejszej przeszkodzie, czy też „rolując” ją. Wszystkie trasy są oznaczone odpowiedną naklejką na tablicach startowych singla.
UWAGA!!! Należy jednak pamiętać o skali trudności wskazanej w opisie ścieżki. Osoba początkująca będzie zdecydowanie miała problem z pokonaniem singla dla średnio-zaawansowanych (T4) nawet, jeżeli występują na nim ułatwienia w postaci „chickenów”. Dlatego dobierajmy linie do swoich umiejętności aby nie stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników korzystających z singla np. poprzez zatrzymywanie się na nim lub sprowadzanie roweru po linii przejazdu.

  REGULAMIN

Warunkiem korzystania z infrastruktury BigFoot Works Bikepark jest zapoznanie się i akceptacja REGULAMINU !!!

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

 1. Trasy rowerowe (dalej: „Trasy rowerowe”), których organizatorem i dzierżawcą  jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Zarządca”), zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, są przeznaczone do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i tryb korzystania z Tras rowerowych, urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu oraz terenu, na którym są zlokalizowane .
 3. Regulamin powstał na bazie dobrych praktyk kolarstwa górskiego, jak również wielu innych dokumentów tego typu przygotowanych dla innych tego typu tras rowerowych. Nie stanowi zatem wyjątku i precedensu od społecznie przyjętych reguł wykorzystania takich obiektów.
 4. Użytkowanie Tras rowerowych jest związane z obowiązkiem zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. Wstęp na Trasy rowerowe i korzystanie z nich oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Każdy dorosły użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własną odpowiedzialność oraz ryzyko i zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia.
 6. Korzystanie  z  Tras rowerowych  przez  osoby małoletnie (niepełnoletnie) lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą oraz pod kontrolą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Rodzice/Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Trasy rowerowe charakteryzują się różnymi stopniami trudności. O poziomie własnego zaawansowania i wyborze Tras rowerowych decyduje sam użytkownik po obowiązkowym zapoznaniu się z mapami, opisem stopnia trudności tras i oceny własnych umiejętności.
 8. Trasy rowerowe są trasami ogólnodostępnymi. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa się w warunkach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmierzchu. W godzinach nocnych obowiązuje zakaz użytkowania oraz przebywania na trasach. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zakaz wstępu na Trasy rowerowe obowiązuje również w ciągu dnia. Przez sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy rozumieć w szczególności burze z piorunami, ulewne deszcze, gradobicie, okiść śnieżną, porywisty wiatr, prace leśne prowadzone na Trasach rowerowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie tras, wypadki na Trasach rowerowych.
 9. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa na trasie lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów technicznych znajdujących się na trasie należy niezwłocznie zgłosić usterkę Zarządcy na adres kontakt@3citymtb.pl lub poprzez wiadomość do stron BigFoot Works Bikepark lub TSMTB na portalu facebook, tak aby mogła ona zostać jak najszybciej naprawiona.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zakazania korzystania z określonych Tras rowerowych, o czym każdorazowo poinformuje za pomocą rozwieszenia blokującej wjazd taśmy na początku trasy.
 11. Użytkownicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  postanowień  Regulaminu  Tras rowerowych  oraz  poleceń  służb porządkowych wyznaczonych przez Zarządcę lub służb porządku publicznego jak również zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasad fair play.
 12. Na Trasach rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • poruszania się niezgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy (ścieżki są jednokierunkowe!!!), zbaczania z wyznaczonych torów lub użytkowania zamkniętych tras;
 • modyfikacji i przebudowy elementów Tras rowerowych;
 • poruszania się pieszo lub pojazdami innymi niż rower górski (nie dotyczy pojazdów obsługi trasy, służb ratunkowych, pracowników służb leśnych);
 • zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych, pozostawiania roweru na Trasach rowerowych;
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu;
 • przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających;
 • wprowadzania psów ( z wyjątkiem służb ratowniczych i Straży Leśnej ) lub innych zwierząt oraz biegania po trasie;
 • używania otwartego ognia, zaśmiecania terenu i niszczenia drzew i krzewów leśnych.
 • zakaz poruszania się po ścieżkach rowerami oraz e-bajkami o masie większej niż 25kg
 • umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zarządcy

UŻYTKOWANIE TRAS

 1. Każdy użytkownik korzystający z Tras rowerowych ma obowiązek używania przez cały okres jazdy atestowanego kasku ochronnego. Zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
 2. Użytkowanie Tras rowerowych jest możliwe tylko w przypadku korzystania z w pełni sprawnego roweru, posiadającego dwa sprawne hamulce i, przynajmniej, przedni amortyzator. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia sprawności roweru przed wstępem na teren Tras rowerowych.
 3. Trasy rowerowe mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem. Ścieżki poprowadzono przez urozmaicony teren, a na Trasach rowerowych znajdują się liczne zakręty, podjazdy, zjazdy, przeszkody naturalne oraz sztuczne.
 4. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik Tras rowerowych nie powinien poruszać się po trasach samotnie.
 5. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej  na  mapie oraz bezpośrednio w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać jej użytkowania  osobom, które z niej korzystają.
 6. Podczas korzystania z Tras rowerowych należy mieć wzgląd na innych użytkowników, zwłaszcza: przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom, ustępować drogi szybciej jadącym, wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach, zachować bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.
 7. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności, warunków atmosferycznych i liczby osób na trasie.
 8. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma użytkownik nadjeżdżający z prawej strony, z wyjątkiem przypadków, w których znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej.
 9. W miejscach, gdzie Trasy rowerowe pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym. W miejscach skrzyżowań tras rowerowych z leśnymi drogami i szlakami turystycznymi należy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na znajdujące się na skrzyżowaniu inne osoby. Na odcinkach tras, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy mechaniczne służb leśnych mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
 10. Obowiązuje zakaz pozostawania (postoju) na linii przejazdu tras, a szczególnie na uskokach z przeszkód, elementach technicznych i skocznych oraz na lądowaniach umieszczonych na trasie przejazdu. Stwarza to wzajemne zagrożenie dla użytkowników Tras Rowerowych..
 11. W przypadku większej ilości użytkowników tras lub torów rowerowych, przed skorzystaniem z wybranej trasy lub toru, użytkownik ma obowiązek poinformować w wyraźny sposób (werbalny lub przez podniesienie ręki) innych użytkowników o zamiarze skorzystania z wybranej trasy lub toru.
 12. Uprawianie kolarstwa grawitacyjnego może pociągać za sobą poważne ryzyko narażenia zdrowia oraz mienia. Zachowując szczególną ostrożność, będąc uważnym i nie przeceniając swoich umiejętności można to ryzyko zminimalizować, jednakże nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 13. Użytkownik Tras rowerowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 14. Należy pamiętać, że na Trasach rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, np. złomy, wywroty, osuwiska, gałęzie. Ponadto może dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej.
 15. Użytkownik Tras rowerowych winien przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bhp, ochrony lasów i przyrody, ochrony przeciwpożarowej i zasad ruchu drogowego.

OZNAKOWANIE ŚCIEŻEK

Na terenie Tras rowerowych obowiązuje następujące oznakowanie tras:
T1 – bardzo łatwe: Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.
T2 – łatwe: Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy i małe uskoki, z których nie trzeba jednak skakać – rower się po nich przetoczy. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.
T3 – zaawansowane łatwe: Trasy, na których mogą pojawić się pierwsze elementy techniczne. Uskoki i hopki, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć swoje pierwsze szkolenie mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.
T4 – zaawansowane: Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, korzeni na lądowaniach, nośnych hopek itd. Rekomendowany rower typu trail.
T5 – trudne: Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.
T6 – bardzo trudne: Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których wypadek powstał lub które dopuściły się złamania postanowień Regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków i zdarzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zarządca zdecydowanie przestrzega i apeluje do osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, że korzystanie przez nie z tras rowerowych jest niebezpieczne i grozi ryzykiem wypadku.
 4. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone  na terenie Tras rowerowych.
 5. Zarządca przestrzega, że ubezpieczyciele kategoryzują jazdę po tego typu trasach rowerowych jako sport ekstremalny i każdy Użytkownik powinien takie ubezpieczenie posiadać zabezpieczając się na wypadek zdarzeń losowych.
 6. Użytkownicy Tras rowerowych zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Zarządcy za doznane szkody podczas użytkowania tras.
 7. Korzystający z Tras rowerowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie elementów na terenie Tras rowerowych. W przypadku zamieszczenia materiałów reklamowych na terenie Tras rowerowych bez zgody Zarządcy reklama zostanie usunięta na koszt właściciela.
 8. Korzystanie z Tras rowerowych oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie
 9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, biorąc pod uwagę powszechny dostęp do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Tras rowerowych jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zarządcy.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Zarządcy Kompleksu oraz wobec innych Użytkowników za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w tym za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym obiektów lub urządzeń Tras rowerowych lub uszczerbku na zdrowiu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Zarządcy Tras rowerowych.
 11. Zarządca ma prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Tras rowerowych bez podania przyczyny.
 12. Osoby przebywające na terenie Tras rowerowych, a naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z trasy, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być wyproszone z terenu Tras rowerowych, są również narażone na odpowiedzialność karną.

ZORGANIZOWANE WYKORZYSTANIE TRAS ROWEROWYCH

 1. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać Trasy rowerowe w sposób zorganizowany, w tym do szkoleń, organizowania zawodów sportowych, sesji zdjęciowych, nagrań wideo jest zobowiązana uzyskać pozwolenie Zarządcy w formie pisemnej.
 2. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej (np. działalności szkoleniowej, instruktażowej, itp), zarówno odpłatnie, jak również nieodpłatnie na terenie Tras rowerowych lub z wykorzystaniem infrastruktury Tras rowerowych jest surowo zabronione i stanowi rażące naruszenie Regulaminu

SZKOLENIA, ZAWODY, EVENTY, CHALLENGE W OBSZARZE KOMPLEKSU

 1. Po uzyskaniu zgody od Zarządcy dopuszczalne jest przeprowadzanie niezarobkowych i niekomercyjnych szkoleń indywidualnych wyłącznie w wyznaczonych przez Zarządcę i wskazanych do tego celu miejscach na terenie Tras rowerowych pod warunkiem zastosowania szczególnych zasad ostrożności, a w szczególności nie utrudniania korzystania z Tras rowerowych innym użytkownikom. Najpierw jednak należy uzyskać zgodę Zarządcy poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@3citymtb.pl Przeprowadzanie szkoleń, eventów i innych zorganizowanych form wykorzystania Tras rowerowych bez zgody Zarządcy jest niedopuszczalne i wbrew regulaminowi.
 2. W przypadku zorganizowanego wykorzystania Tras rowerowych lub w celu własnej promocji, a także podczas organizacji wszelkiego typu wydarzeń jak zawody, eventy, challenge  prosimy organizatorów o ustalenie warunków użytkowania i uzyskanie zgody poprzez kontakt mailowy: kontakt@3citymtb.pl oraz w przypadku wyrażenia zgody przez Zarządcę wskazanie w materiałach foto/video we własnych mediach społecznościowych lub na stronach www nazwy projektu Tras rowerowych „BigFoot Works Bikepark” wraz z podlinkowaniem go wskazując linki do stron www i social mediów Zarządcy:

1. Instagram: @bigfootworks.pl
2.  Facebook:
https://www.facebook.com/TSMTB
https://www.facebook.com/bigfootworksbikepark/
3.  www: http://www.3citymtb.pl/

CZY POTRZEBUJEMY WSPARCIA?


Tak, jak najbardziej 🙂 Jeżeli podoba się Wam nasza oddolna inicjatywa oraz projekt i chcielibyście wspomóc nasze działania oraz dołożyć swoją cegiełkę do rozwijającej się infrastruktury MTB w Trójmieście to serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ponieważ dostępność wszystkich ścieżek jest bezpłatna dla rowerzystów, projekt nie jest budżetowany z funduszy publicznych,  a utrzymanie infrastruktury  wymaga nakładów finansowych będziemy wdzięczni za wsparcie nas, abyśmy mogli bezproblemowo funkcjonować i rozwijać się zarówno jako infrastruktura jak i stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB. Do współpracy oczywiście zapraszamy firmy i osoby prywatne zarówno ze środowiska rowerowego jak i tych, którym podoba się ten projekt.

JAK DOJECHAĆ?

Poniżej interaktywna mapka Google z naszą infrastrukturą, na której znajdziecie również parkingi.

JAK DOJECHAĆ?

MAPKA GOOGLE

Interaktywna mapka z naszą infrastrukturą. Znajdziesz na niej również parkingi, na których zaparkujesz auto.

KONTAKT

PROJEKT ŚCIEŻEK I WYKONANIE

BigFoot Works

ZARZĄDZANIE

Trójmiejskie Ścieżki MTB

E-mail
kontakt@3citymtb.pl
KRS
0000883183
NIP
5833420496
Nr. konta - Bank Paribas
27 1600 1462 1856 6861 4000 0001

NAPISZ DO NAS  PARKINGI – JAK DOJECHAĆ?

  KONTAKT

  STOWARZYSZENIE

  Trójmiejskie Ścieżki MTB


  KRS
  0000883183
  NIP
  5833420496
  E-mail
  kontakt@3citymtb.pl
  Nr. konta w Bank Paribas
  27 1600 1462 1856 6861 4000 0001

  NAPISZ DO NAS   STREFA PARTNERA,  SPONSORA, PATRONA

   PATRONI MEDIALNI

   Privacy Settings
   We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
   Youtube
   Consent to display content from - Youtube
   Vimeo
   Consent to display content from - Vimeo
   Google Maps
   Consent to display content from - Google